A gyermeki jogok helyzete Magyarországon 2006-2012

gyermekjogok_belyegNemrég mutatták be a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület és néhány másik szakmai civil szervezet által készített alternatív jelentést a gyermeki jogok hazai érvényesüléséről a 2006 és 2012 közötti időszakban. A hatvanoldalas, szikáran szövegezett jelentéssel egyidőben Figyeljetek ránk! címmel vaskos elemzés is megjelent számos magyarázattal és esettanulmánnyal. Ezt a cikket csak figyelemfelkeltésnek szánjuk, de a következő hónapokban tematikusan is foglalkozni fogunk a jelentésben tárgyalt témákkal.

A két kötetből korántsem rózsás kép rajzolódik elénk a gyermekek jogainak hazai érvényesülésével kapcsolatosan. Bár a Gyermek jogairól szóló Egyezmény több mint 20 éve része a magyar jogrendnek, kevés ismerettel rendelkeznek róla szakemberek és laikus érintettek egyaránt. Különösen sok jogsérelem éri a kisebbségi származású és a fogyatékos gyermekeket, de szembetűnően sok a jogsérelem a 14 év alatti gyermekeknél is.

Évek óta adós Magyarország a gyermeki jogok érvényesítésére vonatkozó Nemzeti Stratégiával, a szakemberek ajánlásai ellenére nincs külön ombudsman sem, aki ezzel a területtel foglalkozna. A tantervekből hiányzik a gyermekek jogainak oktatása, és szükség lenne a jogok megismertetésével és széleskörű elfogadásáért, alkalmazásáért folytatott kampányra is.

Sokat kell tennünk nekünk, szülőknek és a szakembereknek is a szemléletformálás érdekében különösen azért, mert az elmúlt évek változásai a jogszabályi keretekben és az intézményrendszerben is sokszor a gyermeki jogok érvényesülése ellenében hatnak. Az egyházi intézményrendszer egy részének megszűntetésére tett – immár alkotmányellenesnek nyilvánított – intézkedések a hátrányos helyzetű gyermekek egy jelentős csoportja számára drámai következményekkel járhatnak. Sok a tennivaló az otthoni és iskolai nevelésben egyaránt elsősorban a konfliktuskezelés megtanításában, az áldozattá válás megelőzésében, a tudatos állampolgárrá válás életkornak megfelelő szintű segítésében.

Magyarország az 1991. évi LXIV. törvénnyel hirdette ki a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezményt. A Gyermek Jogairól szóló nemzetközi Egyezmény 44. cikke alapján minden, az Egyezményben részes államnak ötévenként Jelentésben kell beszámolnia arról, milyen intézkedéseket tett az Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében.

A Jelentéseket a Gyermek Jogainak Bizottsága – egy független szakértőkből álló nemzetközi testület – vizsgálja meg és az adott ország civil szervezeteinek, majd kormányának meghallgatását követően ajánlásokat tesz.

A magyar Kormány eddig kétszer számolt be a Gyermek Jogainak Bizottsága előtt az előre megadott kérdések, illetve szempontok szerint, így először 1998-ban, majd 2006. januárjában. A következő Jelentést hét év múlva, 2013-ban kell benyújtania a magyar Kormánynak.

Az Egyezmény 44. cikke azt is előírja, hogy az Országjelentéseket minél szélesebb körben bárki által hozzáférhetővé kell tenni. Emellett a Bizottság 2006. évben azt is javasolta, hogy széles körben tegye elérhetővé a civil szervezetek, ifjúsági csoportok és maguk a gyermekek számára a részes állam második időszakos jelentését, írásbeli válaszait, valamint az ezekkel kapcsolatban elfogadott Bizottsági javaslatokat (záró észrevételek) az interneten (de ne csak ott) annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet, és diskurzust váltsanak ki az Egyezménnyel, alkalmazásával és ellenőrzésével kapcsolatban.

A civil jelentés teljes szövege letölthető innen:

http://csagyi.hu/images/stories/kutatas/civiljelentes/civil_magyar.pdf

A háttérkötet pedig erről a címről tölthető le:

http://csagyi.hu/images/stories/kutatas/Figyeljetek_rank.pdf

A Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület weboldalán a korábbi kormányjelentések is olvashatóak.

Az 1990-es évek elején szintén készültek civil jelentések a Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma szakértőinek tollából, amelyek a hazai könyvtárakban Jelentés a gyermekek helyzetéről címmel megtalálhatóak. Digitalizálásuk folyamatban van, ha elkészülnek, hozzáférhetővé tesszük őket ezen az oldalon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s