A szülők szerepe a drogprevencióban

drogIskola(i programok) a határon címmel konferenciát szervezett a Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége november 5-én a fővárosban. A konferencia apropója az iskolai drogprevencióval kapcsolatos új szabályozás volt, amelynek értelmében szeptembertől csak az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati úton elnyerhető szakmai támogatását élvező programok keretében lehet külső szakemberek segítségét igénybe venni az iskolai drogprevencióban. A konferencia szervezői és résztvevői arra is kíváncsiak voltak, az ESZME szerint mi a szerepe a szülőknek a drogfogyasztás megelőzésében, és mi a véleményünk a mostani változásokról.

Az Egyesült Államokban, ahol a drogfogyasztás a fiatalok körében sajnos évtizedes múltú probléma, jelentős mennyiségű kutatási tapasztalat gyűlt már össze a szülők szerepével kapcsolatosan is. Ezek azt mutatják, hogy a droghasználóvá válás esélye a felére csökken, ha otthon, a családban beszélnek a drogokról, a fogyasztás, a rászokás veszélyeiről. Ez a tapasztalat egybevág azzal, amit az európai szülői szervezetek minden lehetséges fórumon hangoztatnak: a gyerekek szokásait, tanulmányi eredményeit, előmenetelét 11 éves korig legerősebben a családi háttér befolyásolja. Ezért is nagyon fontos, hogy a drogprevenció a családban és minél korábban kezdődjék el. Ha a rossz szokások illetve a szerhasználat veszélyei már a kamaszkor előtt szóba kerülnek, kisebb a gyereket fenyegető veszély. Egyfelől a kutatások azt mutatják, a korai szerhasználat a rászokás veszélyeit jelentősen növeli, másrészt fontos, hogy az ezzel kapcsolatos családi megállapodások még a kamaszkori lázadás előtt megtörténjenek.

A kutatások és tapasztalatok szerint a drogmegelőzés leghatékonyabb eszköze, ha odafigyelünk és rendszeresen, őszintén beszélgetünk a gyerekekkel. Ha a szülő része gyermeke életének, ismeri a barátait, kedves időtöltéseit, szokásait, a megelőzés mellett a szerhasználat korai jeleit is könnyebb észrevenni. A rászokás előtt pedig könnyebb közbeavatkozni. Mivel a drog általában a kamaszkorban előkerülő probléma, fontos, hogy minél előbb szabjuk meg a határokat, egyértelműen állapodjunk meg abban, hogy mit lehet és mit nem. Ha lehet, kerüljük az önmagukért való szabályok kikötését, a tilalmakat indokoljuk meg.

Ehhez nagyon fontos, hogy a szülő is ismerje meg ezt a területet. A mai szülők nagy része számára a drog olyan probléma, amit saját kamaszkorukban semmilyen formában nem tapasztaltak meg. Sokan nem is rendelkeznek megfelelő ismeretekkel az egyes drogok használatával, hatásaival kapcsolatosan. Nem tudják, hogy nem csak a drogok, hanem akár a csokoládé vagy a kakaó is okozhat függőséget, míg azzal sincsenek tisztában, mely drogok esetében mekkora a rászokás illetve az egészségkárosodás veszélye. A nem megfelelő ismeretekkel rendelkező szülő egyformán veszélyesnek fogja tartani a lényegében veszélytelen marihuánát és az akár azonnali halált is előidéző ún. partydrogokat, miközben esetleg ö maga láncdohányos.

Az eligazodásban nem segít az a hazai jogi szabályozás sem, amely a legális szerek (dohány, alkohol) használatát éppúgy büntetni 18 év alatt, mint a nem legális szereket. Az utóbbiak használatában sem tesz a szabályozás különbséget, az egyszerű fogyasztót a terjesztőhöz, előállítóhoz hasonlóan kriminalizálja. A jogi környezet tehát olyan, hogy az egyszerűen nevelési kérdésként értelmezhető feladatot, a szülők illetve a pedagógusok segítségével jó eséllyel megelőzhető rendszeres fogyasztóvá válást, nem lehet ekként kezelni, hiszen az alkalmi fogyasztót is bűnözőnek nyilvánítja a rendszer.

Nem segítik elő a helyzetet az iskolában most tapasztalható változások sem. Az intézményekben tapasztalható rendkívüli feszültség és rossz hangulat, a nagymértékű tananyag- és óraszám-növekedésből adódóan a gyerekeken megnövekedett nyomás sajnos a szerhasználat irányába hat. Ahogy kevesebb idő jut a magánéletre és több időt kell az iskolán kívül is, az amúgy is túlzott iskolai óraterhelés mellett, a felkészülésre fordítani, félő, hogy a Távol-Kelethez hasonlóan megnövekszik a tanulást látszólag könnyítő, az alvásigényt csökkentő szerek használata. Ugyanakkor arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy ezekben a társadalmakban sajnos igen gyakori kapcsolódó hatás a gyerekek és fiatalok öngyilkossága is.

A szerhasználattal kapcsolatosan két olyan tényezőre is fel kell hívni a figyelmet, amelyek valamivel távolabból kapcsolódnak, ám fontos szempontok. Egyrészt a digitális világban a gyerekeket ebben a témában is számos hatás éri, így fontos az odafigyelés az internetes tartalmak fogyasztására is. A másik fontos szempont az anyagiak kérdése. A szerek közös jellemzője, hogy jelentős forrásokat igényelnek. Ezért nagyon fontos, hogy a diákkorú gyerekek anyagi kereteit is kísérjék figyelemmel a szülők. Fontos a zsebpénz ésszerű keretek között tartása, és fontos felfigyelni arra is, ha esetleg eltűnnek otthonról dolgok, vagy gyermekünknek láthatóan több pénze van, mint gondolnánk.

Az iskola és a család együttműködésében a drogprevenció területén is a gyermekek és a szülők jogait szabályozó nemzetközi egyezmények az irányadók. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye egyfelől a gyermek nevelésével kapcsolatosan minden jogot a szülők kezébe ad, igyekszik megvédeni a gyerekeket a felesleges külső, akár hatósági hatásoktól, másfelől alapelve a gyermek mindenek felett álló érdeke és a pozitív diszkrimináció. Ez utóbbi sérül véleményünk szerint akkor, amikor a 18 év alattiak drogfogyasztását a felnőttekéhez hasonló feltételekkel kezeli a jogrend, vásott, de nevelhető gyerekekből bűnözőket csinálva azáltal, hogy rendőri intézkedés áldozatai válnak.

Az újonnan bevezetett ún. „bűnmegelőzési tanácsadói” rendszert éppen a kriminalizálódás veszélye, valamint a hozzá nem értés miatt támadják a szakma és az érintettek szervezetei, így mi, szülők is. Az iskolákba 60 órás gyorstalpaló tanfolyam után bekerülő, szolgálatos rendőrök nem csak nem értenek a gyerekekhez, hanem lévén hivatali személyek, nincs mérlegelési joguk, intézkedési kötelezettségük van. Tudjuk, a középiskolákban évek óta előfordul drog. A rajtakapott gyerekek esetében eddig a hozzáértő pedagógusok a szülőkkel és az érintett diákokkal együttműködve általában megoldást tudtak találni a problémára, végső esetben megtalálták a megfelelő terápiát. Ebben nagy segítséget jelentettek az évek óta bejártatott, bármikor meghívható szakemberek rendszere is. Most viszont, ha az iskolába telepített rendőr találkozik droggal, a diák gyakorlatilag azonnal bűnözővé válik. Ha viszont a pedagógus vagy a szülő veszi észre a problémát, kénytelen saját ismeretei segítségével boldogulni a megoldásban, hiszen gyakorlatilag nincs olyan jóváhagyott külsős program, amelyhez fordulhatnának. Hazánkban ráadásul a rendőri jelenlét történelmi okokból mindig is a félelem, és nem a biztonságérzet forrása volt, így a kihelyezett rendőrök jelenléte is csak rátesz egy lapáttal az iskolákban amúgy is tapasztalható ’fortélyos félelemre’, ami az emberi kapcsolatokra, így a prevencióra nézve is hihetetlenül káros.

A konferencián sajnos nem sikerült megnyugtató válaszokat kapni. Nem tűnik valószínűnek, hogy a rendszer változzon, hogy bűnözővé nyilvánítás és formálás helyett a nevelés és szemléletformálás kapjon hangsúlyt. A szülők felelőssége jelentős abban, hogy megértessék a gyerekekkel, sokkal kevésbé szabad keretek között élnek, mint akár 1-2 évvel ezelőtt, ami korábban a diákcsíny vagy a határok feszegetése kategóriájába tartozott, ma bűncselekmény. Ezek között a keretek között még nehezebb dolgunk van, hogy megelőzzük a valódi veszélyeket, megértessük gyermekeinkkel, hogy mi az, ami veszélyezteti az egészségüket, akár az életüket, és mi az, amit csak a rendőrnek nem szabad látnia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s