Kell-e legyen és hogyan lesz egy gyereknek személyije

Felmerül a kérdés, hol, hogyan és mikor kell személyit csináltatni a gyerekeknek. Az új jogszabályok szerint már az óvodai beiratkozásnál be kell mutatni a személyit és a lakcímkártyát. A magyarorszag.hu hivatalos információja az igazolványok kiváltásáról alább olvasható.

Egy személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal minden polgár köteles rendelkezni, és azt magánál tartani. Személyazonosításra alkalmas okmány a személyazonosító igazolvány (ismert nevén személyi) vagy az útlevél lehet egy gyerek esetében (felnőtteknél a kártya formátumú vezetői engedély is megfelel).

Személyazonosító igazolványt az ország bármely okmányirodájában személyesen lehet igényelni. A személyazonosító igazolvány igényléséhez a kérelmet az okmányiroda állítja elő, és a helyszínen készíti el az igazolványképet. Nem szükséges személyes megjelenés, ha a kérelem az újszülött személyazonosító igazolványának kiadására.

A 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is előterjesztheti, aki a kérelmet haladéktalanul megküldi a kérelmező lakóhelye szerint illetékes okmányirodának. Ez a kisebb településeken lakók számára egyszerűsíti az eljárást.

Ha a gyermek érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal (jogosítvánnyal, útlevéllel) nem rendelkezik, a kérelemhez be kell mutatnia a születési anyakönyvi kivonatot.

Ha a kérelem benyújtásakor rendelkezik vagy a kérelmezést megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes okmánnyal és az adatokban nem következett be változás, akkor elegendő a korábbi állandó személyazonosító igazolványt (személyazonosságot igazoló más okmányt) bemutatnia. Ebben az esetben nyilatkoznia kell arról, hogy a bemutatott okmány a természetes személyazonosító adatokat, így különösen a családi és utónevet az anyakönyvi okmányokkal megegyezően tartalmazza, lejárt okmány esetén pedig arról is, hogy az adatokban nem történt változás.

Az okmányirodák az ügyintézés megkönnyítése érdekében a személyazonosító igazolvány igénylésekor általában minden esetben kérik a lakcímkártyát is.

A Magyarországon született magyar állampolgár újszülött illetve kiskorú állandó személyazonosító igazolványát a törvényes képviselő kérelmezheti a születést anyakönyvező anyakönyvvezetőnél. Újszülött esetén a kérelmet az anyakönyvi bejelentéssel egyidejűleg kell továbbítani.

lletékmentes a 14. életévét be nem töltött polgár személyazonosító igazolványa iránti kérelme, kivéve az elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány cseréje esetén (ilyenkor 1500 Ft-ot kell fizetni).

Lakcímkártya:

Az újszülött törvényes képviselője a születés anyakönyvi bejelentésével egyidejűleg továbbíthatja az anyakönyvvezetőnek az iránti kérelmét, hogy a törvényes képviselők nevét és telefonszámát az újszülött hatósági igazolványán feltüntessék.

A 14 éven aluli kiskorú törvényes képviselője kérheti neve és telefonszáma feltüntetését a kiskorú hatósági igazolványán. Ez különösen praktikus lehet, mivel mostantól a rendőr eljárhat a gyermekkel szemben, ha iskolaidőben az utcán tartózkodik és nem tudja igazolni, hogy engedéllyel. Ilyenkor a rendőr meg tudja keresni a szülőt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s