Kérdéseink az ellenzéki pártok vezetőihez 2013

képviselőAz elmúlt hetekben összegyűlt tapasztalatok és kérdőjelek alapján az alábbi levelet küldük el az ellenzéki pártok vezetőinek. Ha bárkitől válaszokat kapunk, azonnal megosztjuk itt. Ha nem kapunk érdemi válaszokat, az is jelzés

Tisztelt Pártelnök Asszony/Úr!

 

Az elmúlt hónapokban, de különösen a tanévkezdés óta eltelt néhány hétben egyértelműen kiderült, a jelenlegi kormányzat intézkedései, amelyek egy olyan közoktatási rendszert vezettek be, amely Európában példátlan, részben működésképtelen, részben sajnos működőképesnek tűnik, de alapvetően sérti a diákok, pedagógusok és szülők jogait és érdekeit, hosszú távon pedig veszélyezteti egy nemzedék jövőjét. Úgy véljük, mivel a legfontosabb tartalmi változások egyelőre csak három évfolyamot érintenek, más intézkedések már most különösebb nehézség nélkül visszavonhatók, egy új kormány illetve parlament első és legfontosabb intézkedései között olyan jogszabály módosításoknak és ösztönző, segítő intézkedéseknek a bevezetése kell szerepeljen, amelyek megállítják a káros folyamatokat. A 2014/15-ös tanévnek már egészen más keretek között kell elkezdődnie.

 

Az elmúlt hónapokban számos civil kezdeményezéshez igyekeztek csatlakozni politikusok, politikai pártok, illetve a politikai szervezetek sok esetben civil szakembereket hívtak pártrendezvényekre. Szeretnénk képet kapni arról, hogy milyen oktatás- és iskolapolitika az, amelyet az Ön pártját preferáló szülők számára kínálnak.

 

Az alábbiakban feltett kérdéseinkre szeretnénk nagyon konkrét válaszokat kapni. Szeretnénk tudni továbbá, hogy Önök a szükséges többséggel a hátuk mögött milyen azonnali intézkedéseket hoznának, illetve, hogy ezek közül melyek azok, amelyekhez egy esetleges koalícióban is ragaszkodnának, sőt a koalíció megkötése feltételéül szabnának.

 

1.       Tiszteletben kívánják-e tartani a gyermekek és szülők nemzetközi egyezményekben rögzített jogait, elismerik-e ezek primátusát a hazai jogszabályokkal szemben? Ezen belül elismerik-e a szülő, mint gyermeke(i) elsődleges nevelőjének jogát? Milyen azonnali intézkedéseket terveznek ezen jogok érvényesülése érdekében? Tervezik-e a köznevelés azonnali eltörlését és a közoktatás visszaállítását?

2.       Visszaállítják-e a szülő döntési jogát abban a kérdésben, hogy gyermeke mikortól és milyen formában tesz eleget tankötelezettségének?

3.       Terveznek-e intézkedéseket a valóban ingyenes oktatás bevezetése érdekében? Ha nem, tervezik-e a tankönyvellátás rendjének újraliberalizálását?

4.       Tervezik-e az iskolai autonómia haladéktalan visszaállítását, az intézményvezetők munkáltatói jogainak, szakmai vezetői funkciójának, az intézmények önálló gazdálkodásának visszaállítását?

5.       Tervezik-e a 18 éves korig tartó tankötelezettség azonnali visszaállítását? Ha igen, milyen intézkedésekkel kívánják az iskolarendszerből már kikerült 16 és 18 év közöttiek számukra is hasznos módon történő bevonását?

6.       Tervezik-e, hogy valamennyi olyan intézményre – az alternatív iskolákra és egyházi intézményekre -, amelyben a tankötelezettség teljesíthető, bizonyos közös szabályokat vezetnek be? Ha igen, milyen területeken? Szerepel-e ezek között a tanköteles diákok után fizetett azonos összegű állami támogatás?

7.       Milyen azonnali intézkedéseket terveznek a gyermeki és szülői jogok visszaállítása érdekében azokon a településeken, ahol ésszerű keretek között jelenleg csak egyházi fenntartású intézményben teljesíthető a tankötelezettség? Tervezik-e a nem-felekezeti (non-denominational) egyházi iskolák kötelezővé tételét vagy ösztönzését?

8.       Tervezik-e a KLIK és a tankerületek azonnali megszüntetését? Ha nem, milyen szerepet szánnak nekik 2014 nyarától?

9.       Tervezik-e, hogy 2014. szeptember 1-től valamennyi évfolyamon visszaállítják az intézmények – jelenleg is az évfolyamok ¾ részén használt – helyi tanterveit és ezzel egy időben tervezik-e a diákok kötelező óraszámának csökkentését? Nem azonnali intézkedésként terveznek-e ösztönzőket, szakmai segítséget ahhoz, hogy az iskolai tanterveket felülvizsgálják az európai trendek követése, az akadémikus tartalom drasztikus csökkentése és a kompetencia-fejlesztésre fordítható többletidő biztosítása érdekében?

10.   Tervezik-e a heti 5 kötelező testnevelés óra eltörlését, a testnevelés órák számának a helyi adottságokhoz igazodó, intézményi szintű meghatározhatóságát?

11.   Tervezik-e az órarendi hit- és erkölcstan oktatásának eltörlését? Tervezik-e, hogy ez az intézkedés – az európai trendeknek megfelelően, a gyermekek jogait betartva – minden olyan intézményre vonatkozzon, amelyben a tankötelezettség teljesíthető?

12.   Tervezik-e a 3 éves kortól kötelező óvodáztatás eltörlését? Ugyanakkor terveznek-e intézkedéseket a szükséges tárgyi, anyagi és személyi feltételek biztosítása érdekében, hogy minden 3 éven felüli gyermek, akinek a szülője így dönt, óvodába járhasson? Terveznek-e ösztönző rendszert annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek minél előbb óvodába kerüljenek?

13.   Tervezik-e a 3 év alatti gyermekek bölcsődei ellátáshoz való hozzáférésének javítását? Ha igen, milyen eszközökkel?

14.   Tervezik-e az általános iskolások kötelező délutáni bent tartózkodásának azonnali eltörlését? Tervezik-e, hogy biztosítják az iskoláknak a feltételeket ahhoz, hogy a szülők igényeinek megfelelő formában és időkeretben az értelmes délutáni elfoglaltságot, valamint reggeli ügyeletet szervezhessenek?

15.   Tervezik-e a nulladik órák betiltását? Tervezik-e az európai trendeknek megfelelően a későbbi, 9 órai iskolakezdés ösztönzését?

16.   Tervezik-e az iskolarendőr intézményének azonnali megszüntetését? Terveznek-e feltételeket biztosítani ahhoz, hogy az iskolák felvilágosító, drogprevenciós, bűnmegelőzési tevékenységükhöz igény esetén rendőrségi szakemberek segítségét vehessék igénybe?

17.   Tervezik-e, hogy azonnali hatállyal megváltoztatják azokat a jogi kereteket, amelyek ma a rendőrség számára lehetővé teszik akár kiskorúak utcai igazoltatását, a velük összefüggő intézkedések pedagógus vagy szociális szakember nélkül történő foganatosítását a szülő távollétében?

18.   Tervezik-e a pedagógusok munkaterheinek azonnali csökkentését, a túlmunka, az önképzés, a külön feladatok díjazását, illetve az ehhez szükséges szabad időkeret biztosítását? Tervezik-e speciális munkakörökben foglalkoztatottak, így a könyvtárosok, fejlesztő pedagógusok, szabadidő szervezők, iskolapszichológusok, pedagógiai asszisztensek helyzetének és bérének haladéktalan rendezését, annak biztosítását, hogy szolgáltatásaikhoz minden azt igénylő, illetve rászoruló diák hozzáférhessen?

19.   Tervezik-e a bölcsődei dolgozók anyagi és erkölcsi helyzetének azonnali rendezését?

20.   Tervezik-e a szakmunkásképzés újra bevezetett formájának azonnali megszüntetését? Tervezik-e, a szakképzés átalakítását? Ha igen, át kívánják-e helyezni a hangsúlyt a szakma elsajátításáról az élethosszig tartó tanulásra való felkészítésre, és ezt milyen eszközökkel szándékoznak megvalósítani?

21.   Tervezik-e az iskolai szervezeti és működési szabályzatok és házirendek felülvizsgálatát a jogsértő szabályozások felszámolása érdekben? Ha igen, milyen határidővel?

 

Ezt a levelet e-mailen és postai úton is eljuttatjuk Önnek. A feltett kérdésekre mielőbb szeretnénk választ kapni, különös tekintettel arra, hogy október 5-én, a Tanárok Világnapján  más civil kezdeményezésekkel közösen számos megmozdulást tervezünk. Ígéreteikkel, reméljük, a választások után lesz módunk szembesíteni az Önök pártját. Kérjük, hogy válaszát az europaiszulok@gmail.com címre is küldje el. Reméljük, hogy sikerül közös céljaink megvalósítása érdekében, szövetségest találni Önökben.

 

Budapest, 2013. szeptember 25.

Üdvözlettel:

Salamon Eszter

elnök

European Parents’ Association és

Európai Szülők Magyarországi Egyesülete

www.euparents.euwww.szulok.eu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s