Lantos Ágnes és Szabó Erika tanárnők az első Varga Gábor-díjasok

IMG_9611

Ma délután adtuk át első alkalommal a Varga Gábor-díjat két kiváló pedagógusnak, akik évtizedek óta munkájukkal számtalan diákot segítettek hozzá, hogy sikeres és boldog emberek lehessenek. Különleges véletlen, hogy mindkét díjazott, Lantos Ágnes és Szabó Erika is, különösen problémás, tanulási és egyéb nehézségekkel küzdő gyerekekkel foglalkoznak. A díjat az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alapította az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium tavaly elhunyt igazgatója emlékének megőrzésére, az iskolai demokrácia és a valódi pedagógusi munka elismerésére, Igazgató úr özvegye, Fellner Magdolna támogatásával. Célunk, az Igazgató Úr emlékének megőrzésén túl, felhívni a pedagógusok, szülők és a közvélemény figyelmét arra, a jelenlegi rettenetes helyzetben is vannak, és mindig voltak olyanok, akik számára a tanárság valódi hivatás, akikre diáknemzedékek emlékeznek vissza hálás szívvel, akik a legnehezebb körülmények között is tettek és tesznek a jövő nemzedékekért, a demokratikus értékek megtartásáért. A díjra szülők illetve szülők közösségei tehetnek javaslatot minden év október 10-ig. A díjat minden évben Varga Gábor születésnapján, november 20-án adjuk át a sajtó nyilvánossága előtt.

fotó: Mészáros Márton

A Varga Gábor-díj egyik első, idei díjazottja nagy örömünkre Gábor egykori kollégája, az általa képviselt iskolaideál megvalósításában segítője, Lantos Ágnes, aki negyvenévi logopédusi, pedagógusi, gyógypedagógusi szolgálat után idén ment nyugdíjba. Pályája, egy újpalotai, a Kontyfa utcai Iskolába tett kitérő kivételével nagyrészt Erzsébetvároshoz kötődött. A Damjanich utcai Kisegítő Iskolában, az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziumban tanított, koordinálta és segítette a kerületben dolgozó gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok munkáját.
A díjra őt javasló szülők és volt diákok szerint munkáját a pontos felkészülés, a tanulók egyéni fejlesztésének szem előtt tartása vezérelte. A gyerekek szeretete, megértése jellemezte minden tevékenységét. Pontosan értette és tudta, hogy azoknak a gyerekeknek a hátrányait, akiket tanít, felkészít, csak a nagyon tudatos, egyénre szabott, az adott tanulók számára kialakított programmal lehet leküzdeni. S ehhez, őket motiváló, egyéni szükségleteikhez alkalmazkodó, apró lépésekre építő módszertant alakított ki, amelynek hatékonyságáról számos általa tartott továbbképzésen is meggyőződhettek kollegai. Nem csak a tanórákon foglalkozott a gyerekekkel, hanem szabadidejük szervezésében is jelentős szerepet vállalt. Nyáron több tábort is szervezett és vezetett.
Gyakran vitte hétvégén is múzeumba, kirándulni az iskolából jelentkező tanulókat. Kollegai mindig is tapasztalhatták, hogy a rábízott gyerekek érdekeit a tantestületben is folyamatosan képviselte, igyekezett kollegait is megnyerni az általa fontosnak tartott pedagógiai törekvéseknek. Mindezek mellett a negyven év alatt nagyon sok gyereknek segített egyéni foglalkozásokon a jobb tanulmányi eredmény elérésében.
A mai napig is követi több tanítványának életét, és ha szükségük van rá, mindig szívesen segíti őket. Gyakran keresik fel, már felnőtt tanítványai, ha problémájuk van, vagy segítséget kérnek saját gyerekük nevelésével kapcsolatban. A szülők számára is nagyon sokat jelentett, hogy gyermekeik iskolai beilleszkedésével kapcsolatos gondjaikat megoszthatták vele és rendszeresen segítette, tanácsokkal látta el őket.
Tudjuk, Lantos Ágnes ma is aktív, a díjról is gyerekek között, munka közben értesült. A Varga Gábor-díj kuratóriuma és az ESZME nevében még sok aktív évet és jó egészséget kívánunk neked a gyerekek körében.

SzaboErika

A Varga Gábor-díj másik idei díjazottja Szabó Erika, az Új Suli Alapítványi Általános Iskola igazgatónője. A díjra őt javasló szülők szerint sosem volt átlagos tanár. Miután pedagógiai elvei számára a hagyományos iskola keretei egy idő után szűknek bizonyultak, 20 évvel ezelőtt megalapította az Új Sulit, azt az iskolát, amelyért sok gyerek és szülő egy életre hálás. Olyan szeretetteljes és szorongásmentes közeget tudott létrehozni, ami azon az alapvető pedagógiai elven alapul, hogy mindenki jó valamiben. Azokkal a gyerekekkel is megtalálja a hangot, akikről más pedagógusok lemondtak. Messzemenőkig ösztönzi, díjazza, oklevéllel jutalmazza azt, aki jól számol, szépen rajzol, ügyesen mozog, vagy odaadóan gondozza a növényeket. Olyan taktikusan támogatja minden gyermek tehetségének kibontakozását, hogy annak dicsőségében fürödve szárnyakat kapnak, és az amúgy „nehéz” tantárgyakkal is szépen haladnak.
Minden egyes gyereket a saját tempójában tanít, nála mindenki egyéni elvárásoknak kell, hogy megfeleljen. Ettől a gyerekek kiegyensúlyozottak, hiszen pontosan annyi terhelést kapnak, amennyit elbírnak, és amennyi szükséges egyéni fejlődésükhöz. A valódi differenciálással eléri, hogy senki ne unatkozzon, és senkinek ne kelljen megélnie, hogy valamiben lemaradt.
Az Új Suli igazgatójaként sokat tesz annak érdekében, hogy maga köré gyűjtsön olyan kollégákat, akik fogékonyak a módszerére, és magukénak érzik elveit. Neki és pedagógus társainak köszönhetően sok csoda történt már az iskola falai között… Akiről azt mondták, sosem fog artikuláltan beszélni, az ma gyönyörű kiejtéssel, gazdag szókinccsel beszél. Akiről egykor azt állították, sosem lesz képes olvasni, az ma ír, olvas és számol. Aki hat évig nem szólalt meg az otthonán kívül, az később diákönkormányzatok vezetője lett. Aki másfél évig kizárólag egy fán ülve volt hajlandó elvégezni a feladatokat, az ma egyetemet végzett jogász.
A javaslattevők véleményéből az is kiderül, Szabó Erika sokat tesz azért, hogy tanítványai szüleivel is elfogadtassa saját gyermekeiket, hogy megtanítsa őket arra, minden szülő büszke tud lenni gyermekére valamilyen teljesítményéért. Ez csak úgy lehetséges, hogy az iskola a szülők, a család felé is nyitott és befogadó.
A Varga Gábor-díj kuratóriuma és az ESZME nevében is kívánjuk neki, hogy a jelenlegi, az övéhez hasonló tanári attitűdöt ellehetetleníteni kívánó oktatási környezetben is sikerrel folytathassa tevékenységét egyéni tanulási utakon eljuttatva tanítványait saját potenciáljuk maximumához.

A díj fenntarthatóságához ezúton kérjük támogatását is. Célunk, hogy olyan pénzalap jöjjön létre, amelynek csak kamataihoz kell nyúlnunk, amikor a díjakat átadjuk. A bankszámlaszám 10918001-00000006-14710005. A Varga Gábor-díjjal ebben az évben járó összeg 50.000 Ft volt.

A díjra minden év október 10-ig várjuk a jelöléseket szülőktől, szülői közösségektől. A díj odaítéléséről döntő kuratórium tagjai: Vargáné Fellner Magdolna, Varga Gábor özvegye, Gyulai Tamásné, egykori vezetőkollégája és Szegvári Katalin újságíró.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s