Szülők a változásért

Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete (ESZME) örömmel látja, hogy egyre több iskola tantestülete áll ki az oktatási rendszer azonnali megváltoztatásának igényével, továbbá kormánypárti önkormányzatok is felemelik hangjukat az elmúlt évek forráskivonásának azonnali visszafordítása érdekében. A ’szülők’ az elmúlt hónapokban sajtómunkásoktól és szakszervezeti vezetőktől egyaránt számos kritikát kaptak, mert nem állnak az oktatási rendszer módosítási követelésének élére a pedagógusok hallgatása mellett. Évek óta mondjuk, a szülők, akik egy vagy több pedagógusra bízzák gyermekük oktatásának egy részét, a pedagógusokat szakembereknek tartják, ezért amíg a pedagógus nem jelzi, hogy gond van, a szülők nagy része hinni fogja, ez így van rendjén. Most végre talán elérkezett az idő, amikor a pedagógusok saját tanítványaik szüleit is harcba hívják. Felelős szülők ezrei döntöttek az elmúlt 3 évben úgy, kimenekítik gyermekeiket a kormányzati oktatási rendszerből, ezért vállalva akár az emigrációt is. Talán megállítható ez a folyamat, ha mi, szülők látjuk, felébredtek a magyar pedagógusok is.

A gyermekeiknek európai gyermek- és felnőttkort biztosítani kívánó, felelős szülők nevében 2012 óta számos alkalommal fogalmaztuk meg azokat a minimális elvárásokat, amelyek egy modern, európai oktatási rendszer alapfeltételei. A szülők nagy tömegei számára a pedagógusok bére fontos, ám másodlagos kérdés, de ebben is melléjük állunk, ha látjuk, számukra is elsődleges a gyerekek érdeke, gyermekeink jelene és jövője.

Ennek szellemében az ESZME is csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyilatkozatának támogatóihoz. A felelős szülők nevében továbbra is követeljük, hogy:

 1. az oktatással kapcsolatos jogi szabályozásba kerüljenek vissza az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének megfelelő biztosítékok, amelyek biztosítják, védik a gyermekek és a szülők alapvető jogait, ezen belül különösen
  1. a gyermek jogát a számára legelőnyösebb oktatáshoz, az egészséghez és a játékhoz,
  2. a szabad iskolaválasztás jogát minden gyermek és szülő számára, beleértve ebben a sajátos nevelési igényű gyermekeket is,
  3. a gyermekek és szülők tényleges részvételének biztosítását az oktatási rendszeren belüli döntéshozatalban;
 2. tegyenek intézkedéseket a szegregáció tilalmának újbóli bevezetésével, a szakképzés rendszernek átalakításával és ösztönzők bevezetésével a szegregáció megállítására és a leszakadók hátrányainak csökkentése, ’esélyegyenlőség’ helyett egy esély-kiegyenlítő oktatási rendszer érdekében;
 3. alakítsanak ki olyan finanszírozási rendszert és jogi szabályozást, amely fenntartótól függetlenül azonos feltételeket biztosít, azonos szolgáltatásért azonos állami támogatással és valamennyi hazai oktatási intézményben a lelkiismereti és vallásszabadság biztosításával;
 4. állítsák vissza az oktatási intézmények teljeskörű autonómiáját, így a pedagógiai program, a tanterv, a tankönyvválasztás, a pedagógusok kiválasztása és bérezése a pedagógusok, diákok és szülők közös döntése legyen, amely döntések előkészítéséért és végrehajtásáért a tanárok, diákok és szülők által közösen választott és megbízott, megfelelő vezetői jogosítványokkal rendelkező igazgató feleljen;
 5. ösztönözzék anyagi támogatással, képzéssel és szakmai segítségnyújtással a kompetencia-alapú, korszerű helyi tantervek és pedagógiai programok kidolgozását és alkalmazását;
 6. az autonómia visszaállításával egyidőben történjen meg a maximális heti óraszám és – új kimeneti elvárások és nem másik előíró tanterv megfogalmazásával – a kötelező tananyag jelentős csökkentése, továbbá az 1-4. évfolyamon a buktatás tilalmának újbóli bevezetése;
 7. állítsák vissza az állam 18 éves korig való ellátási kötelezettségét az oktatásban, egyben állítsák vissza a szülők alapvető jogát arra, hogy eldöntsék, gyermekük milyen formában tesz eleget tankötelezettségének;
 8. az egészségügyi, szociális és oktatási ellátórendszerek számára tegyék kötelező feladattá a 0-18 éves korú gyermekek szüleinek támogatását szülői, nevelői tevékenységükben, segítsék őket felelős, autonóm döntéseik meghozatalában gyermekük oktatásával, nevelésével kapcsolatosan;
 9. gyermekeink egészségének védelme érdekében a megfelelő infrastruktúra kiépüléséig töröljék el a heti 5 kötelező testnevelésórát, egyben javítsák a valóban testmozgást elősegítő tömegsport lehetőségek finanszírozási feltételeit.

A fenti célok megvalósulása érdekében az ESZME minden felelős szakmai csoporttal, szervezettel, tantestülettel örömmel együttműködik. Hangsúlyozzuk azonban, szülők és diákok tömegeit ügyünknek megnyerni csak úgy lehet, ha a gyermekeket tanító, hiteles pedagógusok együttműködésre kérik, hívják őket. A 24. órában vagyunk, ezzel is egyetértünk. Ha a jelenlegi folyamatok nem fordulnak meg, nem csak a Magyarországon iskolában járó gyerekek jövője kerül veszélybe, hanem a ’köznevelésnek’ nevezett rendszerből való tömeges menekülés miatt pedagógusok ezreinek munkája is.

Bóka László, az ESZME elnöke

Salamon Eszter, az ESZME elnökségi tagja, az Európai Szülők Egyesületének elnöke

 

Kapcsolat:

europaiszulok@gmail.com

facebook.com/europaiszulok

europaiszulok.wordpress.com

Advertisements

One thought on “Szülők a változásért

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s