Hallgattassék meg az érintett is! A szülők és diákok azonnali követelései az oktatásban

 

Sajtóközlemény

A pedagógusok tegnap közzétett 12 pontos azonnali követeléslistája sokként érte a szülőket és diákokat képviselő Iskolahasználókat. Az Iskolahasználók a legnagyobb hazai szülői szervezet, az ESZME és ahhoz kapcsolódó Szülők az európai gyermekkorért csoport több mint egy hónapja, 2016. január 28-án közzétett azonnali követelései mellett állnak ki továbbra is, amelyek nagy része, sajnos a legfontosabb követelések hiányoznak a pedagógusok listájáról. A szülők és diákok remélik, hogy a pedagógusok is melléjük állnak az alábbi sarkalatos, de a pedagóguskövetelésekben nem szereplő kérdésekben:

  • Az iskolai autonómia visszaszerzése, az iskola közösségének felelős igazgató által vezetett intézményrendszer;
  • A korábbi helyi tantervek és a 2011 előtti kötelező óraszámok átmeneti visszaállítása a diákok (és pedagógusok) terheinek azonnali csökkentésére, egy konszenzusos, új, 21. századi oktatási rendszer felmenő rendszerű bevezetésének megkezdéséig;
  • A költségvetési törvény azonnali módosítása, hogy legalább a 2010 előtt oktatásra fordított összeg inflációval növelt összegét fordítsa Magyarország az oktatásra;
  • Az oktatási rendszer ellátási kötelezettségének visszaállítása a fiatalok 18 éves koráig annak érdekében, hogy egyetlen gyereket se tehessen az iskola az utcára annak a tanévnek a vége előtt, amelyikben betölti 18. életévét.

A szülők és diákok képviseletében, az ESZME és a Szülők az európai gyermekkorért közösség kezdeményezésére jött létre az Iskolahasználók Együttműködése.  Az Iskolahasználók 2016. február 20-23. között lebonyolítottak egy szavazást, amelyen nagyjából 50.000 diák és szülő képviseletében magánszemélyek, diákönkormányzatok, iskolai szülői szervezetek és más közösségek voksoltak egy 21. századi, európai magyar oktatási rendszerre, egyértelműen kinyilvánítva, hogy egyelőre a pedagógusokkal együtt, de látványos, az iskolai élet változásához vezető, nem csak jelképes követelésekben, akciókban lennének partnerek.

Az Iskolahasználók az elmúlt napokban aktív konzultációt folytattak azokkal a csatlakozókkal, akik részt kívánnak venni a gyakorlati munkában is, a konzultáció befejezéseként pedig 2016. február 29-én megfogalmazták a következő lépéseket is, amelyek még ugyanaznap el is jutottak a pedagógus-együttműködés kijelölt vezetőihez. A legelső lépés a szülők és diákok egybehangzó véleménye szerint a pedagógusköveteléseket március 1-én közzé tevő Civil Közoktatási Platformmal (CKP) való együttműködés kialakítása, az esetleges csatlakozás előkészítése lenne. A szülői szervezetek a CKP megalakulása óta több alkalommal jelezték együttműködési szándékukat, eddig sikertelenül.. Bár az ideális megoldás azt lenne, ha a CKP-n belül artikulálódnának a szülők és diákok érdekei is, nem tartjuk tragédiának, ha a pedagógusok és iskolahasználók külön-külön, de együttműködve dolgoznak a továbbiakban. Azt viszont elengedhetetlennek tartjuk, hogy legyen együttműködés, amire, reméljük, a CKP is nyitott lesz.

Az együttműködés alapfeltételeként fogalmazódott meg a további országos akciókról való közös döntés, a szülők és diákok által egyértelműen kívánt pedagógussztrájk elősegítése és a Jobbiktól való elhatárolódás a CKP részéről.

Az esetleges csatlakozás feltételei a fenti azonnali követelések elfogadása mellett a CKP döntéshozatalában a szülők és diákok, ha nem is létszámarányos, de legalább azonos képviseletének biztosítása, továbbá az, hogy a stratégiai gondolkodás alapját a 2013-14-ben széles szakmai összefogással elkészült, teljes közoktatási törvénytervezet jelentse.

A csatlakozás a tegnap bejelentett 12 ponttal távolra került, hiszen a legfontosabb azonnali szülői és diákkövetelések nem szerepelnek a CKP napirendjén, de a későbbi együttműködés reményében megfogalmazódott a CKP követeléseinek iskolahasználói kritikája.

  1. A diákok terhei nem a heti plusz két testnevelésóra és az egy etikaóra miatt elviselhetetlenek, a 16 óráig való benntartózkodás pedig a gyakorlatban már régen megbukott. A jelenleg iskolába járó diákok terheinek érdemi és azonnali csökkentése csak a 2011 előtt kötelező óraszámok minden évfolyamon történő egyidejű, újbóli bevezetésével lehetségesek.
  2. A roma integráció és a sajátos nevelési igényű gyerekek helyzetének rendezése valóban égető probléma, de például a tehetséggondozáshoz, a differenciált oktatáshoz, az egyházi iskolákon belül a vallásszabadság biztosításához vagy a gyermekjogokat sorozatosan sértő házirendekhez hasonlóan legalább 25 éve megoldatlanok. Ezeket beemelni az azonnali követelések sorába ezért komolytalan, felelőtlenség, míg a stratégia alakításának valamennyi említett téma része kell legyen.
  3. Az oktatási rendszer új alapokra helyezése kell legyen a kormány, a pedagógusok és az iskolahasználók közötti párbeszéd stratégiai célja, de semmiképp sem azonnali követelés, veszélyezteti a többi követelés komolyanvehetőségét.
  4. A kormányba vetett teljes bizalom az elmúlt 5 év tapasztalatai szerint veszélyes. A szakma kidolgozta saját törvénytervezetét, nincs szükség a kormánytól várni ezt. Ehhez hasonlóan a kormány kommunikációját számon kérni is botorság, a pedagógusok és az iskolahasználók dolga megfogalmazni az anomáliákat, ahogy azt például a Tankönyvek blogon közösen tesszük több mint fél éve, ezek nyilvánossággal való megismertetése pedig a média, a közmédia felelőssége is.
  5. Végül elhibázottnak tartjuk, hogy ennek nyomatékosítására a nemzeti ünnepre szervezett pedagógustüntetést látják a megoldásnak, ráadásul olyan helyszínt és időpontot megjelölve a gyülekezésre, amely nem 48-as helyszín, viszont a szélsőjobb ünneplésének hagyományos helye és ideje. Fontos lenne észrevenni, március 15. szükségszerűen politikai felhangokat is jelent, míg az iskolahasználók (és gyaníthatóan a pedagógusok) nagy része szakmai megoldásokat vár szakemberektől. Az emberek nagy részének elege van abból, hogy hazánkban minden politikai kérdéssé válik, a valódi szakmai, civil lét fogalma szinte ismeretlen, még a civilek egy része előtt is.

Reméljük, hogy követeléseink fontosságára a pedagógusok is hamar ráébrednek, a 12 pont kritikáját is értően olvassák, és hamarosan 130.000 pedagógus és 3.000.000 iskolahasználó fog össze a gyerekek jövőjéért. Tudjuk, olyan országokban sikerült csak valódi oktatási reform, pl. Írországban vagy Finnországban, ahol a politikusok megegyeztek, hogy a szakmára és az érintettekre hagyják az oktatás alakítását, lévén hogy sikeres reformot csak választási ciklusokon átívelő módon lehet végrehajtani.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s