Varga Gábor-díj 2016

Negyedik alkalommal adtuk át a Varga Gábor-díjat, amelyet olyan pedagógusoknak adományoz az ESZME, akik az őket a díjra ajánló szülők szerint munkájuk során a diákokkal és szülőkkel, mint egyenrangú partnerekkel együttműködve, elsősorban a gyerekek érdekeit nézve járnak el. Az idei díjazottak: Darnainé Durcsán Rózsa, nyudgíjba készülő tanító néni, és Mózes Dóra, egy új, a szülőkkel együtt létrehozott iskola vezetője.

img_2709Darnainé Durcsán Rózsa 40 éve van a pedagógus pályán, a mostani az utolsó osztálya, ahol a kisdiákok fele olasz nyelvoktatásban is részesül, magas óraszámban, valamint olasz anyanyelvű és kétnyelvű gyermekek is járnak ide. Ezért ez a négy év különösen nagy kihívást jelent Rózsa néninek, mivel nemcsak a magyar nyelvű gyermekekkel kell jó osztályközösséget alkotnia, hanem egy másik kultúrából érkező diákok iskolai és osztályközösségi integrációját is elő kellett segítenie. A csoportkohézió megteremtése sem könnyű pedagógiai feladat, az osztály kétnyelvűsége pedig próbára teszi a tanító szakmaiságát is, hiszen olasz nyelvű gyerekeket is kellett első osztályban írni, olvasni, számolni tanítani magyarul. Rózsa néni lelkiismeretes munkájának köszönhetően, az egykori elsős olasz gyerekek negyedikre már tökéletes kiejtéssel beszélnek magyarul, és nagyon sok mindent értenek. Ehhez persze nem elégségesek a délelőtti tanórák, Rózsa néni saját szabad idejét sem kímélve délután is egyenként foglalkozik ezekkel a diákokkal. Az osztályozásnál pedig mindig figyelembe veszi ezeket a hátrányokat. Az alaptárgyakat természetesen ő tanítja osztályfőnökként, így nagyon fontos, hogy az órán próbálja mindenkivel megértetni a tananyagot, nem maradnak nyitott kérdések délutánra vagy otthonra. Azokat a gyermekeket, akik valamelyik tantárgyból kiemelkednek külön is segíti, matematika, olvasás, helyesírás versenyre készíti fel. Délutánonként rendszeresen foglalkozik a gyengébb képességű tanulókkal is, lelkiismeretes munkája révén negyedik év végére nem lesz lemaradó gyermek. Kulturális fejlődésükre is nagy gondot fordít, minden évben színházlátogatást szervez és az osztálykirándulások sem csak a vidámságról szólnak, mindig lehet valamit tanulni belőlük.

A díjra Darnainé Durcsán Rózsát ajánló szülők számára az a legfontosabb, hogy gyermekük jól érezze magát az iskolában, főként az első osztályban, hiszen itt dől el, hogy egész életében hogyan fog viszonyulni az iskolához, a tanárokhoz és a közösséghez.

img_2717Mózes Dóra az ebben a tanévben indult Tág Világ Iskola vezető pedagógusa. Az általa kidolgozott témaközpontú oktatási módszer több alternatív pedagógiai módszer elemeit ötvözi, ez jelenti a szülői összefogással létrejött iskola módszertani alapját. Alapját a konstruktív pedagógia alapelvei határozzák meg. A gyerekek a tanulási folyamat aktív résztvevői, a tanulás végeredményének az alkalmazható tudást és a személyiség sokoldalú fejlődését tekinti.

A díjra őt javasló szülők Mózes Dórát nagyon igényes, úttörő, elvei és értékei tekintetében igen következetes személyiségnek  ismerték meg. Nagyon fontos számára a hitelesség, szakmai tudásának állandó korszerűsítése. A tanítás és a gyerekekkel való minden közös tevékenység során arra törekszik, hogy a tanulók meglássák a minket körülvevő világ komplexitását, a jelenségek sokféleségét és a vélemények különbözőségét. Nagyon biztonságos, érzelmekkel teli és egyénre szabott kapcsolatot tud kiépíteni és fenntartani a rábízott gyerekekkel. Érzékenyen nyúl a tanulók közötti konfliktusokhoz és a másik szempontjainak megértésére, empátiára és a konfliktusok békés, nem agresszív módon történő kezelésére tanítja a gyerekeket, és ebben ő is példát mutat. Ennek nyomán remek közösséget épít és a szülőkkel is jó kapcsolatot tud kialakítani.Nagyon fontos számára a szülők rendszeres, aktív bevonása az iskola életébe. Ennek egyik legegyszerűbb formája a tanulási folyamatba történő bevonás otthoni – pl. készíts interjút a szüleiddel az ő gyerekkori olvasmányaikról – feladatok révén. A szülők, nagyszülők bevonásának másik formája a projekttémákhoz kapcsolódó előadások tartása a hozzáértő szülőktől, pl. kisállat boncolás. Nagyon sok közös programot szervez, amelyen a szülők és a gyerekek közösen vesznek részt. A szülőkkel való együttműködés fontos eleme a személyes beszélgetés tanévenként legalább egyszer, amelyen megosztjuk egymással a gyermekek fejlődéséről szerzett tapasztalatainkat, célokat jelölünk ki. A tájékoztatás fontos része a tanulói portfóliók összeállítása és a szöveges értékelés, valamint a tanulói önértékelés már az első osztálytól.

2012 decembere óta sajnos már nincs közöttünk Varga Gábor, az Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium egykori igazgatója. Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete és Fellner Magdolna, Varga Gábor özvegye az egykori tanár és igazgató emlékére díjat alapított. A Varga Gábor-díjjal minden évben olyan pedagógusokat díjazunk, akik a szülők, szülői közösségek szerint olyan értékrendet képviselnek és olyan hatást gyakorolnak tanítványaikra, mint a ma már legendává vált Gábor bácsi. A díjak odaítéléséről az alapítók felkérésére háromtagú kuratórium dönt majd. A kuratórium tagjai Szegvári Katalin, közkedvelt televíziós újságíró, Gyulai Tamásné, a Nefelejcs utcai Óvoda nyugalmazott vezetője, egykori kolléga és Fellner Magdolna, Varga Gábor özvegye.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s