ESZME-NPK találkozó

Bóka László, az ESZME és Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke tegnap találkozott egymással, hogy a két szervezet közötti együttműködés lehetőségeit áttekintsék és hogy egyeztessenek azokról a kérdésekről, amelyekben együttműködési lehetőséget látnak. A találkozón részt vett az ESZME részéről Salamon Eszter elnökségi tag, az NPK-t pedig Iszák Tibor elnökhelyettes és Bárányos József elnökségi tag képviselte még. A találkozó legfőbb eredménye, hogy mindkét fél kijelentette, hosszabb távú, formalizált együttműködésben gondolkodnak, amelynek egyetlen vezérelve a gyerekek mindenek felett álló érdeke lehet.

A találkozót azt követően kezdeményeztük, hogy az NPK pozitívan fogadta a nyelvvizsga, mint egyetemi felvételi követelmény körüli problémák nyilvánosságra kerülésekor tett megoldási javalatunkat.

A közel kétórás találkozón áttekintettük az oktatással kapcsolatos legfontosabb problémákat a két szervezet szemszögéből. Egyetértés volt abban, hogy mindenképpen szükség lenne a tanterv modernizálására és az iskolai autonómia visszaállítására, az igazgatói hatáskörök visszaadása az iskolahasználók, azaz a diákok és szülők jogainak visszaállítása mellett arra, hogy helyi megoldások születhessenek a szükségszerűen eltérő helyi kérdésekre. Ehhez kapcsolódóan megoldási javaslatokról is beszélgettünk arra a problémára, hogy a magyar iskolarendszer jelenleg nem alkalmas az esély-kiegyenlítésre. Az NPK és az ESZME vezetői egyetértettek abban, hogy az általános iskola kilencosztályossá tétele egyéb, mélyebb átalakítások nélkül, önmagában semmire sem jelent megoldást. Horváth Péter úgy véli, a most tervezett, Csépe Valéria miniszteri biztos által bejelentett átalakítási tervek iránya megfelelő és arról a pedagógusokkal a kormány egyeztetni fog az NPK bevonásával. Az ESZME részéről azt kértük, segítsenek abban, hogy szervezetünk és ezáltal a szülők is lehetőséget kapjanak a tervek alakítására.

A beszélgetés során kitértünk arra is, hogy a gyerekeket érintő, az iskola életét is jelentősen befolyásoló problémák nagy része mélyebb társadalmi probléma, ami nem oldható meg a szülők aktív részvétele nélkül, amelynek fontos terepe ugyan az iskola, de megoldásokra van szükség az első két életévben a családok aktív segítésére, mivel az ebben az időszakban történő nevelés, oktatás az egész további életre vonatkozóan kulcsfontosságú.

Az NPK elnökségének jelenlévő tagjai pozitívan fogadták azt az igényünket, hogy a diákok felmenő rendszerű országos képviseletére alkalmas és jól működő Országos Diákparlament és Országos Diáktanács mintájára szükség lenne a szülők hasonlóan felmenő rendszerű fórumainak létrehozására. Az NPK elnöke támogatja és maga is alkalmazza azt a gyakorlatot, hogy az intézményi tanács vezetését a szülők és a diákok képviselői látják el.

A találkozó végén megállapodás született az egyeztetések folytatására. Mindkét szervezet elnöksége dönteni fog egy, a résztvevők által egyhangúan támogatott együttműködési megállapodás létrehozásáról.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s