A családok közötti megkülönböztetés jogellenes

Az szülők elvárják, hogy a magyar Kormány a családok sokszínűségét ünnepeltje a Családok Világkongresszusán

Sajtóközlemény

Minden év májusában a világ, alig néhány napnyira egymástól, a Családok Egyenlőségének Világnapját (május 7.), a Családok Világnapját (május 12.) és a Homofóbia, Transzfóbia és Bifóbia eIleni Világnapot (május 17.) ünnepli. Ez a tény szimbolikus a családokat, szülőket képviselő szervezetek számára, remek alkalom arra, hogy a családi sokszínűséget ünnepeljük.

Olyan Európában élünk, ahol a családok sokszínűsége létező és jól látható valóság, a hagyományos nukleáris család egyre kevésbé jellemző. Egyre több gyermeket nevelnek egyszülős családok, azonos nemű szülők, mozaikcsaládok, akár nagyszülők, amíg a szülők egy másik országban dolgoznak. A gyerekjogokért küzdő aktivisták, így a szülők is, azért dolgoznak, hogy a saját családjukon kívül nevelkedő gyerekek is családban, és ne intézetben nevelkedjenek. A szülői egyesületek Európa-szerte azon munkálkodnak, hogy minden szülőt – függetlenül azok nemétől, jogi vagy egyéb helyzetétől – képessé tegyenek arra, gyermekeik lehető legjobb nevelőjévé váljanak.

Több mint 30 év európai érdekképviseleti és képzési tapasztalata más kontinenseken is inspirálta a szülőket. Mivel a UNCRC[1] az USA kivételével a világ minden országában hatályban van, képzési és érdekképviseleti módszertanunk releváns Európán kívül is, így létrejött a Nemzetközi Szülői Hálózat (International Parents’ Network), hogy azokat a világ minden részén elérhetővé tegye. Az Egyezményt ratifikáló országokban a különböző típusú családok közötti diszkrimináció nem elfogadható, jogellenes.

Amikor értesültünk arról, hogy a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor védnökséget vállalt az ún. ’Családok Világkongresszusán’ és az eseménynek a jogok palotája, a magyar Parlament ad otthont, felvetődött néhány kérdés a szülőkben. Ismerve a korábbi hasonló eseményekről szóló beszámolókat nem volt meglepő, hogy az európai családokat, szülőket képviselő szervezetek nem kaptak meghívást. Ennek ellenére fontosnak tartjuk, hogy kifejezzük reményünket, gondoskodni fognak arról, hogy ez az esemény európai is legyen, így az emberi jogokat tekintse alapnak. Ezért azt kérdezzük a magyar Kormánytól, hogyan kívánják biztosítani a családok egyenlő hangját és egyenlő jogait, különösen azokét, amelyeket az eseményt szervező amerikai civil szervezetek nem tartanak ’természetes családnak’. Az Európai Parlamentben nemrég történt szavazás fényében, amely azzal vádolta Magyarországot, hogy nem tartja tiszteletben az európai értékeket, a szülők és családok remélik, a magyar Kormány megmutatja, hogy mégis európai és a középpontba helyezi az emberi jogokat.

Az Európai Szülők Egyesülete ernyőszervezet, 31 európai ország 150 millió szülőjét képviselő nemzeti szülői szervezetek közös hangja. Abból az alkalomból, hogy egy EU tagországban kerül sorra ez az esemény, fel kívánjuk hívni a figyelmet az emberi jogok fontosságára, arra, hogy az EU-ban valamennyi kormánynak tiszteletben kell tartania azokat a nemzetközi egyezményeket, amelyekhez önként csatlakoztak, és – mint ebben az egyedi esetben – annak fontosságára, hogy a házigazda kormány zárjon ki mindenféle diszkriminációt és ünnepelje a sokszínűséget, mint európai valóságot. Az antidiszkriminációs politikát olyan családsegítő intézkedéseknek kell kísérnie, amely ezt a sokszínűséget gyermekeink javára fordítja. Örömmel osztunk meg minden olyan magyar jó gyakorlatot, amelyek az LMBTQI családok jogainak biztosítását, az egyszülős vagy mozaikcsaládok, esetleg a nevelőszülők segítését szolgálja emberi jogi megközelítéssel.

Háttér:

Az Európai Szülők Egyesülete (European Parents’ Association, EPA) a nemzeti szülői szervezeteket tömörítő szervezet, amely összesen 150 millió szülőt képvisel. Az EPA partneri viszonyokat épít annak érdekében, hogy képviselje a szülőket, ugyanakkor kihangosítsa a szülői hangot, a szülői érdekeket érvényesítse az elsősorban oktatáspolitikai téren, de minden más, a gyerekeket és szülőket érintő ügyben is. Az EPA elsődleges célja, hogy lehetővé tegye a szülők aktív részvételét és elismertesse központi szerepüket, mint a gyermekeik felneveléséért, így többek között oktatásukért is, egyedül felelős személyekét.

Az EPA fő célja

 • a szülők, mint elsődleges nevelők aktív részvételének támogatása és képviselete az oktatás minden szakaszában és területén,
 • a szülői szervezetek és egyes szülőknek a segítése abban, hogy stakeholderként részt tudjanak venni az egyes országok döntéshozatali folyamataiban, amelyhez képzéseket, együttműködéseket és információcserét biztosít,
 • részvétel az európai szintű szakpolitikák kidolgozásában és értékelésében annak érdekében, hogy minden gyermek és család számára elérhetőek legyen a legjobb minőségű oktatási és egyéb szolgáltatások, továbbá
 • európai információk eljuttatása tagjaihoz.

Kontakt: Eszter Salamon, President president [at] euparents.eu

A Nemzetközi Szülői Hálózat (International Parents’ Network) az EPA testvérszervezeteként jött létre 2016. május 1-én azzal a céllal, hogy globális fórumot és globális lobbycsoportot hozzon létre szülők számára illetve a szülőkkel kapcsolatos ügyek támogatására. Célunk egy olyan online párbeszéd létrehozása volt, amely lehetővé teszi az ismeretterjesztést, a releváns kutatási eredmények és tapasztalatok cseréjét, egyben további kutatásokat inspirál, és lobbizik a szülői érdekek érvényesítéséért a szakpolitikai folyamatokban.

A hálózat a következő témákkal foglalkozik:

 • a szülők segítése, hogy gyermekeik legjobb nevelőjévé váljanak,
 • poszt-PISA: egyre nagyobb mértékű szülői részvétel a formális oktatási rendszerekről való gondolkodásban és azok átalakításában, hogy alkalmassá váljanak a 21. századi gyerekek oktatására,
 • az írástudatlanság felszámolásának segítése, az olvasás népszerűsítése,
 • egyenlő jogok a lányok és nők számára, a lányok és anyák tanulásának lehetővé tétele,
 • a szülők segítése abban, hogy a gyermeki jogok szószólójává és védelmezőjévé váljanak,
 • az anyanyelvhez és hazai kultúrához való jog biztosítása lakhelytől függetlenük,
 • digitális írástudás és élet a digitális korban,
 • az aktív állampolgárrá válás és az aktív részvétel támogatása,
 • az idegengyűlölet, a gyűlöletbeszéd, a kirekesztés elleni küzdelem, az befogadó társadalmak kialakulásának elősegítése egy békés jövő érdekében

Kontakt: Brigitte Haider, Project Manager, InternationalParentsNetwork [at] gmail.com

[1] Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye (UNCRC) minden gyermek számára garantálja, hogy a részes országok az Egyezményben foglat valamennyi jogot és szabadságot mindenki, minden megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül gyakorolhatja. Ezekben a napokban minden gyermekeket szeretetben nevelő családot ünnepelni kellene, függetlenül a szülők vagy gyámok nemétől, életkorától vagy jogi helyzetétől.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s