Szülői Jogi Charta

1. A szülőnek joga van ahhoz, hogy gyermekét megkülönböztetéstől mentes társadalomban nevelje fel, amelyben nem számít a bőrszín, a nem, a származás, a társadalmi háttér, az esetleges fogyatékosság, a nemzetiség, a hit, a nemi beállítódás vagy a gazdasági helyzet.
2. A szülő kötelessége, hogy gyermekét a mások iránti felelősségre és egy humanista világra nevelje.
3. A szülőnek joga van ahhoz, hogy elismerjék szerepét, mint gyermeke elsődleges nevelője és oktatója.
4. A szülő kötelessége, hogy felelősséggel nevelje gyermekét és ne hanyagolja őt el.
5. A szülőnek joga van ahhoz, hogy az oktatási intézményrendszer minden szolgáltatásához teljes hozzáférése legyen gyermeke szükségletei, tehetsége és sikerei alapján. Mindenkinek joga van az általános oktatáshoz és szakképzéshez.
6. A szülő kötelessége, hogy egyenrangú partnerként elkötelezze magát gyermekei oktatásában és ennek megfelelően viszonyuljon az iskolához.
7. A szülő joga, hogy minden olyan információhoz szabadon hozzáférhessen az oktatási intézményekben, amelyek saját gyermekét érintik.
8. A szülő kötelessége, hogy minden olyan információt megadjon az iskola számára, amelyek a tanulmányi célok eléréséhez szükségesek, amely célokat a szülő és az iskola közösen határoz meg, elérésükért közösen dolgozik.
9. A szülő joga, hogy olyan oktatási formát válasszon, amely a legközelebb áll saját meggyőződéséhez, az általa a gyermeknevelésben fontosnak tartott értékrendhez, továbbá szabadon választhat oktatási intézményt a demokratikus alapelvek figyelembe vételével.
10. A szülő kötelessége, hogy megfelelő információkra épülő és tudatos döntéseket hozzon azzal kapcsolatban, hogy gyermekeik milyen oktatásban részesüljenek.
11. A szülő joga, hogy olyan iskolai körülmények közé járassa gyermekét, amely megfelel vallási, filozófiai és pedagógiai értékrendjének. Az oktatási intézményrendszer köteles a gyermek lelki és kulturális hátterét tiszteletben tartani.
12. A szülő kötelessége, hogy más emberek és a más értékrend szerint élők iránti tiszteletre és a másság elfogadására nevelje gyermekét.
13. A szülőknek joga van ahhoz, hogy állami források igénybevételével fedezze gyermeke oktatásának költségeit. Ez magában foglalja az ingyenes oktatáshoz való jogot tanköteles korban.
14. A szülőnek kötelessége, hogy idejét és személyes elkötelezettségét is biztosítsa gyermeke és az őt oktató iskola számára, hogy segítse a tanulmányi célok elérését.
15. A szülő joga, hogy közvetlen befolyása legyen a gyermekét oktató iskola belső politikájára, szabályaira és működésére
16. A szülő kötelessége, hogy személyes részvételével segítse gyermeke iskoláját, mint a helyi közösség fontos részét.
17. A szülőknek és szervezeteiknek joguk van, hogy aktívan részt vegyenek az oktatásirányítás minden szintjén az oktatáspolitika alakításában.
18. A szülők kötelessége, hogy demokratikusan választott, képviseleti joggal rendelkező szervezeteket hozzanak létre minden szinten önmaguk és érdekeik képviseletére.
19. A szülőnek joga van ahhoz, hogy magas szintű, a közszféra által nyújtott oktatási szolgáltatásokat vehessen igénybe.
20. A szülők kötelessége, hogy segítsék egymást saját képességeik fejlesztésében, mint elsődleges oktatók és nevelők, és mint egyenrangú partnerek az iskola és a család kapcsolatában.Zaragoza, 2008.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s